Vigningens sakrament för diakoner och präster hos Gråbröderna den 29 maj 2021, i Lódź, Polen

Vigningens sakrament för diakoner och präster hos Gråbröderna den 29 maj 2021, i Lódź, Polen