Vigningens sakrament för diakoner och präster hos Gråbröderna den 22 maj 2021, i Gdańsk, Polen

Vigningens sakrament för diakoner och präster hos Gråbröderna den 22 maj 2021, i Gdańsk, Polen