Kaldeiska katolikers familj och ungdomsläger, 22-26 juli 2019

Kaldeiska katolikers familj och ungdomsläger, 22-26 juli 2019