Jean Marie Vianney, präst

Kortpredikan 4 augusti 2021, Jean Marie Vianney, präst

”Vi kan inte dra upp mot detta folk, ty de är för starka för oss.” Så löd rapporten från dem som sänts i förväg för att bespeja det ut­lo­­vade lan­det. En sådan rapport sänker inte bara stridsmoralen, den ifrå­gasätter ock­så Guds löften. När de troende hör om den helighet de är kallade till och påminns om sin svaghet, när de hör om dygderna och känner av sina las­ter, är det lätt att tän­ka som spejarna sade om det folk vars land de skulle inta: ”de är för starka för oss”.