Predikningar

Predikan 21 söndagen under året 2019

Den hoppfulla kampen. ”Är det bara några få som blir räddade/frälsta?” Frågan kommer från en anonym röst i den folkskara som följer Jesus när han går genom städer och byar och undervisar. Det är knappast en vanlig fråga idag. Att en människas liv kan sluta i evig olycka, är för de flesta en icke-fråga eller näs­tan an­stötlig. Om det överhuvudta­get finns ett evigt liv, så uppfattas Gud som nästintill skyldig att öppna por­tarna för alla som knac­kar på. Här finns ingen fråga alls, sna­rast upplevs det som en rättighet för den männi­ska som överhudtaget intresserar sig för andliga frågor. Men så har det inte alltid va­rit. I andra tider har det varit en intensivt diskuterad fråga. Men vi lämnar den teoretis­ka diskussionen.

Kortpredikan 24 augusti 2019, S. Bartolomaios, apostel

Natanael, som identifierats med aposteln Bartolomaios, kal­la­des genom att bli "sedd" av Jesus. "Jag såg dig under fikonträ­det." Erfarenheten vet, bekräftad av psykologin, hur svårt det är för män­­niskan att våga sig ut i livet utan att först ha blivit ”sedd” med kär­lek. Det är redan naturens ordning. Det är föräld­rarnas guda­givna uppgift. Någon ser på mig med kär­lek. Någon vill mig. Nå­gon vill mig väl.

Kortpredikan 23 augusti 2019

​​​​​​​Ruts bok kan läsas som en vacker och lärorik kortnovell. Den moa­bitiska kvinnan Rut har blivit änka, men följer sin judiska svärmor Noomi, som ock­så har blivit änka. De återvänder båda till det land som Noomis man lämnade på grund av hungersnöd. Rut är trogen sin svärmor och säger: "Dit du går vill ock­så jag gå och där du stannar vill också jag stanna". Hon vill dela sin svärmors öde, även om det är osäkert.

Kortpredikan 22 augusti 2019, Jungfru Maria Drottningen

​​​​​​​Det är frestande att skaka på huvudet och skynda förbi den kus­liga berättelsen om Jefta och hans dotter. Han avger ett löfte att offra den som först möter honom vid hem­komsten, förutsatt att Herren ger honom seger över am­mo­­niter­na. Han segrar, men den som först kom­mer emot honom är hans dot­ter, hans en­da barn. Jefta river sönder sina klä­der och ropar ut sin nöd. Människooffer var förbjudet i Mose lag och en styggel­se för isra­eliterna. I kringliggande religioner kunde det före­kom­ma.

Kortpredikan 21 augusti 2019, S. Pius X, påve, d. 1914

Utan ledare går folket vilse och splittras. Men ledaren är till för att tjäna. Minister betyder tjänare. Den ledare som söker makten för sin egen skull beskrivs i fabeln som en törnbuske, som gärna vill härska, men inte tjäna. Ledare behövs och det förutsätter makt, men makten skall tjäna det allmänna bästa för att inte bli missbruk. Benedictus regel säger att abboten skall ”leda och tjäna”. Den auktoritäre vill leda utan att tjäna. Den anpasslige vill tjäna, men vågar inte leda.

Kortpredikan 20 augusti 2019, S. Bernhard av Clairvaux (död 1153), abbot och kyrkolärare

​​​​​​​Gideons kallelse var dramatisk. När han ser det tecken som äng­eln ger honom, elden bränner upp det matoffer han burit fram, blir han för­skräckt. Men när han sedan bygger ett altare på plat­sen kallar han det: ”Herren är frid”. När lärjungarna får höra om rikedomens risker blir de bestörta. Liksom de blivit när Jesus talade om äktenskapets oupplöslighet och om celi­ba­tet för himmelrikets skull. Men det är vägen till den fullbordade kärle­ken.

Kortpredikan 19 augusti 2019

​​​​​​​Folket avfaller ständigt på nytt. Gud sänder domare som befriar dem från deras förtryckare och folket lyder - så länge domarna lever. "Men när domarna dog, vände de tillbaka och tog sig till vad fördärvligt var." Hur är det med den egna troheten, när ingen ser mig och de flesta inte ens tycks bekymra sig? Blir otrohet en vana kan viljan försvagas så att jag blir som ynglingen som gick bort ”bedrövad”.

Kyrkmässa 2019

Kyrkorummets helighet och människans. Vi firar denna kyrkas födelsedag, hennes invigning för 24 år sedan. Många erfar nå­got särskilt redan när de träder in i det vigda kyrkorummet, men hur kan en byggnad av sten, cement och trä rymma något heligt? Redan Salomo frågar hur Gud kan bo i ett tempel byggt av människo­hand. Jesus talar ju om gudstjänst i ”ande och san­ning”. Protestanterna ifrågasatte den katolska traditionen att inviga kyrkor och menade att kyrkorummet bara var ett yttre rum för gudstjänsten, som skydd mot väder och vind.

Kortpredikan 17 augusti 2019

"Herren, vår Gud, vill vi tjäna, och hans röst vill vi höra." Så avslutas Josuas bok om hur folket tar det utlovade landet i be­sittning. Josua ställer folket inför valet, vilken Gud de vill tjäna, avgudarna eller den Gud som har utvalt dem. Folket vet att Gud har befriat dem ur slaveriet i Egypten och fört dem hela vä­gen, förjagat deras fiender och gett dem deras land. Ändå har de släppt in avgudar i sitt liv och ofta längtat tillbaka till Egyten.

Kortpredikan 16 augusti 2019, S. Brynolf av Skara, biskop

Josuas bok slutar med att han samlar alla Israels stammar och ger en storslagen översikt av Guds handlande med sitt utvalda folk. Från Abrahams kallelse fram till det land som de nu får ta i besittning. Allt detta har en djupare mening. Josua är en förebild för Jesus, som förkunnar himmelriket och leder sitt folk in i detta nya ”lan­d”. Det riket liknas i bibelns sista bok vid ett bröllop där folket förenas med Gud som bruden med sin brudgum, skapelsens fullbordan och alltings yttersta mål.