Marias Lamm

Söndagsbetraktelse 18 augusti 2019

Profeten Jeremia är en utmanande profet, som ju alla profeter är. Man ville hålla profeterna långt ifrån sig, bort från människors dagliga liv, det enklaste sättet att göra så var att låta profeterna lida förföljelse. Profeterna talade för Gud. De ord Gud givit dem att tala, förde de vidare, oförändrat, till folket. På så sätt tog profeterna Guds plats, och fick så lida för Gud, lida för Guds sak.

Söndagsbetraktelse 11 augusti 2019

Människan är skapad för Gud. Skapad för evig kärlek. Men hon föds in i en värld där hon kommer att möta, på mycket nära håll, åtråvärda lockelser som för henne bort från det hon är skapad för. Hjärtat söker ständigt att fyllas, den söker sin väg fram till målet av sin längtan vilket kan vara vad som helst, men enligt hjärtats egna värderingar, måste det vara något gott.Vi klamrar oss fast vid det ”goda” och blir bundna till det.

Söndagsbetraktelse 4 augusti 2019

”Att vara rik inför Gud”.. är ord laddade med skönhet och sanning, ”att vara rik inför Gud”, är vad livet handlar om. Att vara rik inför Gud är att vara älskad av Honom…att bli sedd av Honom …Han gör den fattige som ropar på Hans Namn, rik, för den fattige gör Gud mäktiga verk med sin arm -…men den övermodige får klara sig ensam… att vara rik inför Gud är att vara fattig i anden, en ringa tjänare eller tjänarinna.

Söndagsbetraktelse 28 juli 2019

Jesus, Du; sann Gud och sann människa, stannar på ett ställe för att be. Du blev människa för att be för oss. Du är bön. Bönen pågår ständigt i din kropp där Dina heliga sår talar mer än ord inför Fadern som kontemplerar sin perfekta avbild i Dig.Ditt lidande, Din korsfästelse var en bön. När Du åt och drack var det Din bön. Allt Du gjorde var för förhärligandet av Din Fader och själars frälsning.

Söndagsbetraktelse 21 juli 2019

Den kontemplativa aspekten är inte enbart att sitta vid Herrens fötter, t.ex. att be i ett kapell. Det är först en inre attityd av att ”vara med Herren” genom att låta oss danas efter Hans hjärta och enligt Hans vilja - låta Honom ge oss eller ta ifrån oss det Han vill. Alltså, vägen till Guds Hjärta är inte först och främst meditation, inte heller att ”göra en massa saker för Honom”.

Tradition... eller förändring?

Det känns ledsamt att, till nyligen, inte ha fått veta något om den Antika liturgin, att en sån vacker och rik tradition har ryckts undan ens medvetande. Varför skulle de efterkommande generationer inte få ta till sig den del av Kyrkans oerhört vackra och inspirerande skatt som katoliker tillgodosett sig med i mer än tusen år? Tänkte man att de som kommer efter inte ska sakna något?

Söndagsbetraktelse 14 juli 2019

Gå du och gör som han! Vem månne denna samarier vara? Jesus själv. Han var ansedd att vara en utkastad, en lögnare och hädare. Han sades vara en syndare som åt och drack och levde bland prostituerade och skattemasar. Han ansågs vara från sina sinnen; han höll inte Sabbaten och kunde därför inte heller vara sänd av Gud. De hävdade att han var besatt och, faktiskt - att Jesus var samarier!

Söndagsbetraktelse 7 juli 2019

Om en liten stad inte tar emot Kristi lärjungar, tar den heller inte emot Kristus. Jesus identifierar sig med sina lärjungar och med Hans Kyrka (jfr Apg.9:4), Han fortsätter sitt frälsningsverk på jorden genom dem. Svårigheter med att helt acceptera Kristus är att helt acceptera det Han säger. Som t.ex., när Han jämför Sodom och Gomorra med den stad som inte tar emot Hans lärjungar!

Söndagsbetraktelse 23 juni 2019

Vad gick ni ut i vildmarken för att se? Ett strå som vajar för vinden?..en man i fina kläder?..En profet? Ja, folk hade gått ut i vildmarken för att möta Johannes Döparen, en som de ansåg vara en profet, en Guds man. Det var en mager man i tarvliga kläder, men det var inte därför som mängder med människor drogs ut till vildmarken, nej, de drogs till Guds ord och Guds kraft, som flödade, för dem som kunde se, ur Johannes ögon, ur hans ord och ur hans tystnad.