Bloggar

Söndagsbetraktelse 25 augusti 2019

..är det bara några få som blir frälsta? Jesus är på väg till Jerusalem vilket är detsamma som att säga att Han är på väg till sitt lidande. Han går på vår jord för att visa oss vägen till Fadern: korsets väg. Inte bara för att visa oss vägen till Fadern men för att göra det möjligt för oss att gå på den vägen och att komma fram till Fadern.

Religionen i det liberala samhället

Giftermålsbalken 1920 ersattes av Äktenskapsbalken 1988 som med Partnerskapslagens försvinnande 2009 förändrades så att samkönade äktenskap likställdes med heterosexuella från och med 1 maj samma år. Regeringen var noga med att inte föreslå Riksdagen en ny Äktenskapsbalk utan en till den moderna tidens krav anpassad äktenskapslag. I princip infertila relationer jämställdes med äktenskap vars syfte också är barn. Även om det bara handlade om en förändring av en paragraf var det en historisk förändring av stor betydelse som berörde själva grunden för samhällets bestånd.

Söndagsbetraktelse 18 augusti 2019

Profeten Jeremia är en utmanande profet, som ju alla profeter är. Man ville hålla profeterna långt ifrån sig, bort från människors dagliga liv, det enklaste sättet att göra så var att låta profeterna lida förföljelse. Profeterna talade för Gud. De ord Gud givit dem att tala, förde de vidare, oförändrat, till folket. På så sätt tog profeterna Guds plats, och fick så lida för Gud, lida för Guds sak.

De nya föräldralösa

En av de farligaste – och därmed kanske den stora ödesfrågan för hela vår civilisation – konsekvenserna av den principiella åtskillnaden av sexualiteten från alstrandet av barn i äktenskapet, är de överblivna mänskliga embryon som ingen äger eller ansvarar för som mänskliga personer i livets första utvecklingsstadium som har rätt till liv och föräldrar.

Söndagsbetraktelse 11 augusti 2019

Människan är skapad för Gud. Skapad för evig kärlek. Men hon föds in i en värld där hon kommer att möta, på mycket nära håll, åtråvärda lockelser som för henne bort från det hon är skapad för. Hjärtat söker ständigt att fyllas, den söker sin väg fram till målet av sin längtan vilket kan vara vad som helst, men enligt hjärtats egna värderingar, måste det vara något gott.Vi klamrar oss fast vid det ”goda” och blir bundna till det.

Strid om ”påvens skägg”?

För icke katolskt orienterade journalister kan förmodligen den senaste ”stormen i vattenglaset Katolska kyrkan”, om avskedandet av två eminenta teologer i moralläran vid Johannes Paulus II:s påvliga institut för äktenskapet, familjen och livet (anknutet till Lateranuniversitetet i Rom och till Katolska universitetet i Amerika, Washington D.C.), se ut som en typisk debatt om ”påvens skägg”, det vill säga debatt för några få utan allmänt intresse.

Sterilt mottagande av Humanae Vitae och Veritatis Splendor

Vad är det som händer i Johannes Paulus II:s påvliga institut för äktenskapet och familjen i Rom i dessa dagar sommaren 2019? Guds barn, som räddats tillbaka till Paradiset genom att bli delar av Kristi kropp i dopets renande bad, lever som Adam och Eva före syndafallet. De bär inte längre en skuld till Gud för sin olydnads skull. De rör sig i en frihet bara Gud kan ge och de får njuta av alla paradisets ljuvliga frukter. Men de får inte låta sig förledas av djävulens lockelser: ”Ni kan äta av kunskapens träd utan att dö. Det Gud sagt er är inte riktigt sant. Han vill bara tvinga er att lyda Honom”.

Söndagsbetraktelse 4 augusti 2019

”Att vara rik inför Gud”.. är ord laddade med skönhet och sanning, ”att vara rik inför Gud”, är vad livet handlar om. Att vara rik inför Gud är att vara älskad av Honom…att bli sedd av Honom …Han gör den fattige som ropar på Hans Namn, rik, för den fattige gör Gud mäktiga verk med sin arm -…men den övermodige får klara sig ensam… att vara rik inför Gud är att vara fattig i anden, en ringa tjänare eller tjänarinna.

Varför ambitionen att vara ”världsbäst” i hbtq?

I den tid som råder är det klokt att vakta på sin tunga: ”Den som vaktar sin tunga räddar livet, den lösmynte råkar i fördärvet”, säger Ordspråksboken (13:3). Det gäller inte minst vad vi tänker och säger i hbtq sammanhangen. Varför ska vi vara just ”världsbäst” i hbtqfrågorna och ligga ”i framkanten” för en ny inkluderande jämlikhetspolitik, kan man fråga sig, när regeringen utsett en yngre, lesbisk civilingenjör till jämställdhetsminister från nyåret 2019?